Informācija par pakalpojumu
Attālinātais pieraksts un konsultācijas

DataMed piedāvā palīgu pacientam drošai, attālinātai saziņai ar ārstu.

Kā tas darbojas:

  • Pacients un ārsts sistēmā pierakstās ar internetbanku banku vai e-parakstu,
  • Pacients izvēlas savu ģimenes ārstu vai speciālistu, no kura nepieciešama konsultācija,
  • Pacients ieraksta īsu radušos veselības problēmu aprakstu un norāda savu kontaktinformāciju.
  • Ja pacients ir izvēlējies maksas pakalpojumu, tad jāveic priekšapmaksa par attālināto konsultāciju,
  • Pacients nokļūst virtuālajā rindā pie izvēlētā ārsta,
  • Ārsts, rindas kārtībā, sazinās ar pacientu un sniedz konsultāciju telefoniski, vai video, ja nepieciešams (izmantojot sev un pacientam pieejamos rīkus, piemēram, WhatsApp, Zoom, Skype, u.c.),
  • Konsultācijas laikā (vai arī pēc tās) ārsts savā sistēmā sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju (piem., e-recepti, darbnespējas lapu, izrakstu, nosūtījumu, u27 formu u.c.) un var saglabāt tos arī Datamed.lv portālā pacientam. Tāpat e-receptes un darba nespējas lapas tiek nosūtītas uz valsts e-veselības sistēmu līdzšinējā kārtībā,
  • Pacients ar nosūtījumiem griežas tālāk pie nākošā pakalpojuma sniedzēja (speciālists, laboratorija, radiologs, utt.). Ja nākošais speciālists sniedz konsultāciju arī attālināti DataMed sistēmā, tad process atkārtojas.

Informācija, ko pacients ievada sistēmā, ir pieejama tikai attiecīgajam pacientam un speciālistam, iestādei, kam ir nosūtīts konsultācijas pieprasījums.
DataMed.lv darbojas kā pacienta arhīvs, kurā glabājas izmeklējumi, slēdzieni, Laboratorijas analīžu rezultāti un citi medicīnas dokumenti.

Pieprasiet ārstam attālinātās konsultācijas rezultātus saglabāt datamed.lv portālā, kuram pacients un ārsti var piekļūt sev izdevīgā laikā.

Jautājumu gadījumā lūdzu sazinieties ar DataMed:
Klientu serviss
Darba laiks: darba dienās 9:00-18:00
tel. 2832 8822
skype: service.datamed